Het lijkt me leuk om in de toekomst RFID te gebruiken om de treinen te herkennen. Je kan dan met een ingestelde snelheid voor elk afzonderlijke trein combinatie rijden.
Dus maar eens een RFID shield besteld. Het nadeel komt meteen al aan het licht. De tags zijn gemiddeld genomen 25 mm doorsnee. Ik rijdt spoor N dus deze tags zijn echt te groot om onder een loc of wagon te plakken.
Dat word dus nog zoeken naar kleinere tags.

Voor nu eerst maar eens zien of het werkt.
Het RFID shield aangesloten op een arduino uno
Arduino_Uno_RFID-RC522

De library kan men downloaden op https://github.com/miguelbalboa/rfid

De volgende code uploaden naar de arduino uno

/*
* MFRC522 - Library to use ARDUINO RFID MODULE KIT 13.56 MHZ WITH TAGS SPI W AND R BY COOQROBOT.
* The library file MFRC522.h has a wealth of useful info. Please read it.
* The functions are documented in MFRC522.cpp.
*
* Based on code Dr.Leong ( WWW.B2CQSHOP.COM )
* Created by Miguel Balboa (circuitito.com), Jan, 2012.
* Rewritten by Søren Thing Andersen (access.thing.dk), fall of 2013 (Translation to English, refactored, comments, anti collision, cascade levels.)
* Released into the public domain.
*
* Sample program showing how to read data from a PICC using a MFRC522 reader on the Arduino SPI interface.
*----------------------------------------------------------------------------- empty_skull
* Aggiunti pin per arduino Mega
* add pin configuration for arduino mega
* http://mac86project.altervista.org/
----------------------------------------------------------------------------- Nicola Coppola
* Pin layout should be as follows:
* Signal Pin Pin Pin
* Arduino Uno Arduino Mega MFRC522 board
* ------------------------------------------------------------
* Reset 9 5 RST
* SPI SS 10 53 SDA
* SPI MOSI 11 51 MOSI
* SPI MISO 12 50 MISO
* SPI SCK 13 52 SCK
*
* The reader can be found on eBay for around 5 dollars. Search for "mf-rc522" on ebay.com.
*/

#include
#include

#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.

void setup() {
Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
SPI.begin(); // Init SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
Serial.println("Scan PICC to see UID and type...");
}

void loop() {
// Look for new cards
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
return;
}

// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return;
}

// Dump debug info about the card. PICC_HaltA() is automatically called.
mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
}

En het werkt, met de serieel monitor kan met de tag uitlezen. De afstand van uitlezen is ongeveer 10 mm. Dit is voldoende om de reader onder een stuk rails te monteren.
Nu nog een manier bedenken hoe RFID in de treinbaan toe te passen.

Tukker